Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Børnenes Hus Hammelev

Om institutionen

Den Selvejende Institution Børnenes Hus Hammelev, er en aldersintegreret daginstitution, der er normeret til 67 børn i alderen 0-6 år. Børnene er fordelt på  6. aldersopdelte grupper, to vuggestuegrupper, Trolde og Store Trolde, og 4. børnehavegrupper, Spilopper, Krudtugler, Krummer og Vildbasser. 

Institutionen opfatter sig ikke som naturinstitution, men benytter naturen og uderummet meget i den pædagogiske praksis. En del af husets kultur er at tage ud og opleve omgivelserne og nærmiljøet, men det er også en del af læreplanen, at fortælle børnene, at de er en del af noget større, og sikre at de kender til nogle af de dyr, der er i skoven, og at de kender til dyrespor, årstider og hvordan vi passer på naturen. En del af kulturen er ligeledes at være nysgerrige sammen med børnene og få en viden om naturen og opleve det i fællesskab. 

Ofte arbejdes der med overordnede temaer i hele huset, som de enkelte grupper så har til opgave at formidle og fortolke i forhold til børnenes alder og interesse. Andre gange bliver børnene optaget af noget, som så er det der kommer til at give mening. Alle børn skal ud på tur en gang om ugen, så alle medarbejdere skal forholde og gøre sig nogle overvejelser i forhold til indhold og formål. Derfor er grupperne ansvarlige for at finde ud af, hvad børnene er interesserede i, og hvad der giver mening at gøre nu. De skal sætte mål og sikre, at børnene lærer noget. Alle er ansvarlige og inspirerer hinanden både i det daglige og på Facebook, hvor de deler oplevelser og begejstring med hinanden